Türkçe Kursu
Mülkiyet zamirleri (Bezittelijk voornaamwoorden)

In het Turks wordt de bezittelijk voornaamwoorden gevormd door de achtervoegsels achter het zelfstandig naamwoorden te voegen. De bezittelijk  achtervoegsels zijn: -i-m, -i-n, -s-i, -i-miz, -i-niz, -ler-i of -lar-ı.

 

Let op: Als een zelfstandig naamwoord op een klinker eindigt, wordt alleen de medeklinker van achtervoegsel geplaatst. Als het woord op een medeklinker eindigt, dan gebruiken we de
klinkers i, ı, ü, u die volgens de grote vocaalharmonie veranderen.

Hier geldt ook de regel dat wanneer een zelfstandig naamwoord op een van de medeklinkers eindigt -ç, -k, -p en -t en tussen twee klinkers komt te staan, veranderen deze medeklinkers in respectievelijk een -c, , -b en -d.

Als een zelfstandig naamwoord in het meervoud staat, komt het achtervoegsels -ler en -lar voor het bezittelijk achtervoegsel.


Ben-im = mijn of van mij

Sen-in = jouw of van jou

Siz-in = uw of van uw

Het verschil tussen uw en jouw is:

uw is beleefdheidsvorm, jouw is familiare vorm.

O-nun = zijn/haar of van hem/haar

Biz-im = ons/onze of van ons/onze

Siz-in = jullie of van jullie

Siz-lerin = jullie of van jullie

Onlar-ın = hun/hen of van hun/hen

Voorbeeld:

benim kız-ım = mijn dochter

benim baba-m = mijn vader

benim anne-m = mijn moeder


senin araba-n = jouw auto

senin komş-un = jouw buurman/vrouw

sizin iş-iniz = uw werk/baan (beleefdheidsvorm)

sizin ev-iniz = uw huis (beleefdheidsvorm)

sizin çocu-ğ-unuz =

sizin çocuklar-ınız =

onun bilgisayar = zijn/haar computer

onun koca-sı = haar man

onun hanım (karı-sı) = zijn vrouw

bizim ev-imiz = ons huis

bizim bahçe-miz = onze tuin

bizim çocuklar-ımız = onze kinderen

sizin çocu-ğ-unuz = jullie kind

sizlerin çocuk-ları = jullie kinderen

onların köpe-ğ-i = hun hond

onların köy = hun dorp

onların = koyunlar-ı = hun schapen

onların çocu-ğ-u =
hun kind

onların çocuklar = hun kinderen


 Wanneer we het zelfstandig naamwoord in een zin gebruiken zonder bezittelijk voornaamwoorden, komen er achteraan alleen de bezittelijk voornaamwoord achtervoegsels die de functie in de zin aan duiden.

kitab-ım = mijn boek

ev-i = zijn/haar huis

tavşan-ları = hun konijnen enz ...

Bij samengestelde woorden

okul-un müdür = de school directie of de directie van het school

okul müdür = de directie van het school

araba-nın anahtar = de sleutel van de auto

araba anahtar = de auto sleutel of de sleutel van de auto

kadın-ın çanta-sı = de tas van de vrouw

kadın çanta-sı = vrouwen tas

adam-ın araba-sı = de auto van de man

adam-ın siyah araba-sı = de zwarte auto van de man

adam-ın siyah arabalar = de zwarte auto's van de man